Plasklachten? Maak het bespreekbaar!

van Bekken-Balans op 1 oktober, 2019

Plasklachten zijn nog steeds een taboe in Nederland.

Problemen bij het plassen: niet iets waar je graag over praat. Een aanzienlijk aantal Nederlanders heeft met plasklachten te maken. Plasklachten kunnen worden veroorzaakt door een overactieve blaas, een niet goed werkende sluitspier, een vergrote prostaat, bekkenbodemproblemen en een vermeerderd urineaanbod. Een van de belangrijkste gevolgen is urine-incontinentie. Zowel bij mannen, vrouwen als kinderen komen deze klachten voor en ze kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven. Veel mensen schamen zich en dat is begrijpelijk, maar niet nodig.

22 september 2016 was de 3e editie van de nationale plasdag, georganiseerd door de continentie stichting Nederland (CSN). Bovendien was het van 13 tot 16 september World Continence Week, een initiatief van het International Continence Society (ICS). Beide initiatieven tonen aan dat plasklachten steeds meer onderwerp zijn van gesprek. Het uit de taboe sfeer raken van deze problematiek is belangrijk om de noodzakelijke hulp te kunnen krijgen. Want hulp is wel degelijk beschikbaar maar je moet er wel om (durven) vragen. Dat kan zijn in de vorm van medicatie, soms is een operatie nodig, maar heel vaak is bekkenfysiotherapie de aangewezen behandeling. Wat doet zo’n bekkenfysiotherapeut nu als u zich meldt voor behandeling.

Allereerst wordt in een gesprek het probleem in kaart gebracht; wat zijn uw klachten, de duur en de ernst ervan. Ook gezondheidsproblemen die een relatie met de klacht hebben worden besproken. Hierna volgt een onderzoek om duidelijk te krijgen wat er nu precies aan de hand is. In de behandeling komen diverse onderdelen aan de orde, zoals;


  • Aandacht voor het ontwikkelen van gezond toilet gedrag; “Hoe doe je dat nou, plassen en poepen?”
  • Hoeveel moet je drinken op een dag, wat is veel wat is weinig?
  • Waar zit je bekkenbodemspier en hoe kun je die goed gebruiken?
  • Wat moet ik doen (en niet doen) als ik aandrang heb maar de wc is nog ver weg?
  • Naast al de adviezen wordt er natuurlijk geoefend om de bekkenbodem in een zo goed mogelijke conditie te brengen.
  • Soms gebruikt de bekkenfysiotherapeut bijzondere behandelingen om een blaas tot rust te brengen. De PTNS behandeling via de enkel.

Wilt u meer informatie over uw klachten en of bekkenfysiotherapie misschien een oplossing kan zijn voor u, kijk dan op mijn website of bel of mail mij met uw vragen. Ik zal deze altijd beantwoorden.